Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

 

Az Üzemeltető személye:
A www.mise94.hu oldal üzemeltetője a Magyaróvári Íjász Sportegyesület  (székhely: 9200, Mosonmagyaróvár Kossuth Lajos út 48.), a továbbiakban: Üzemeltető. Az oldalhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében az Üzemeltető minősül adatkezelőnek.

Kapcsolat felvétele az Üzemeltetővel a honlap alján feltüntetett elérhetőségeken lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Adatkezelési szabályzat hatálya:
Jelen Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.mise94.hu címen elérhető oldal szolgáltatásaira és az oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatot az Adatkezelő a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett módosíthatja.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki az oldalon információt megjelenítő harmadik személyek honlapjaira, híreire, versenykiírásaira, egyéb kampányaira, az ezekhez kapcsolódó adatkezelésekre. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.mise94.hu oldalon található hivatkozás vezet.

 

A regisztráció:
Az oldal látogatása, a szolgáltatások egy részének igénybe vétele regisztrációt nem igényel. A szolgáltatások bizonyos, az Üzemeltető által meghatározott köre csak regisztrációval vehető igénybe. A regisztráció során egyes személyes adatok megadása kötelező. Az adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás, a honlap szolgáltatásainak biztosítása.

A felhasználónév, és a jelszó a felhasználó azonosítására szolgál, a regisztrációt követően az oldal szolgáltatásai ezen adatok megadásával („belépés”) vehetők igénybe.

A regisztrációs adatlapnak lehetnek önkéntesen kitölthető részei. Ezen adatok megadása önkéntes, az a honlap szolgáltatásainak igénybe vételét nem befolyásolja. Az adatkezelés célja ezen esetekben: statisztikák készítése, személyre szabott kommunikáció, az Egyesület nyilvántartásának segítése.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációhoz kötött szolgáltatások körét bővítse, szűkítse, egyes szolgáltatásokat megszüntessen, illetve új szolgáltatásokat vezessen be, akár regisztrációhoz kötötten, akár a nélkül. Az Üzemeltető a szolgáltatások körének változásáról a felhasználókat tájékoztatja.

 

Személyes adatok kezelése:
A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az Üzemeltető csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

Az Üzemeltető kezeli a regisztráció során megadott adatokat. Ezeket az adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, regisztrációját törölheti. A változtatást, illetve törlést az Üzemeltető rendszere azonnal végrehajtja.
Ennek ellenére egy esetleges havaria során történt adatvisszatöltést követően előfordulhat, hogy a törölt felhasználói adat visszaállításra kerül. Minden ilyen esetről a honlapon az Üzemeltető informálja a felhasználókat.

Az Üzemeltető kezeli az oldal használata során keletkezett, a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó adatokat. Ezeket az adatokat az Üzemeltető a felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg törli.

Az Üzemeltető egyes szolgáltatásaira jogszabályok kötelező rendelkezéseket tartalmaznak. Ebben az esetben a törlési határidő a jogszabályban meghatározott tárolási, elévülési idő.

A kezelt adatokat az Üzemeltető az alábbi célokra használhatja fel:

  • statisztikák, az oldal látogatottságával, szolgáltatásainak igénybe vételével kapcsolatos elemzések készítése;
  • a regisztráció során megadott e-mail címre egyesületi információ küldése.

A felhasználó a regisztrációval hozzájárul a felsorolt célokat szolgáló adatkezelésekhez. A hozzájárulás a regisztráció törlésével visszavonható.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Ilyen megbízás esetén az adatfeldolgozók személyéről az Üzemeltető a felhasználók részére tájékoztatást ad. Adatfeldolgozó igénybe vételére minden esetben írásbeli szerződés alapján kerül sor. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok keretein belül az Üzemeltető határozza meg.

 

Az adatok minősége, az adatok biztonsága:
Az Üzemeltető törekszik az adatminőség elvének betartására, mely szerint a személyes adatok:

  • felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek - mindazonáltal, mivel felhasználó által megváltoztathatóak, ezt nem garantálhatja;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen Szabályzat érvényre juttatásához szükségesek.

 

Jogérvényesítés:
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről, kérhetik adataik helyesbítését, valamint – jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – adataik törlését.

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait.

qko, sze, 2011-02-16 19:33 categories [ ] hozzászólás | 1407 olvasás